Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Bảo hiểm Việt Nam

Về chúng tôi

Mang đến dịch vụ bảo hiểm hoàn hảo nhất cho người dân là một trong những sứ mệnh cao cả của các thành viên Công ty.

Hỗ trợ bồi thường bảo hiểm xe cơ giới

VICS – CORP giải đáp và tư vấn cho Quý Khách hàng tất cả các lĩnh vực liên quan đến bảo hiểm: tư vấn pháp lý khiếu kiện và giải quyết tranh chấp bồi thường bảo hiểm; giải pháp cho tranh chấp, khiếu kiện bảo hiểm; đại diện theo...

Hỗ trợ bồi thường bảo hiểm tài sản

Dịch vụ giải quyết bồi thường bảo hiểm của Chúng tôi được thiết lập như một dịch vụ chuyên biệt cung cấp cho các khách hàng đã, đang và sẽ có thể sẽ gặp khó khăn trong việc giải quyết các khiếu kiện bảo hiểm, tranh chấp...

Hỗ trợ bồi thường bảo hiểm sức khỏe

Công ty cổ phần Tư vấn Dịch vụ Bảo hiểm Việt Nam (VICS – CORP) có khả năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về bảo hiểm, cụ thể: + Đào tạo cơ bản và tổng quan về bảo hiểm (bảo hiểm nhân thọ/bảo hiểm phi nhân thọ)

Hỗ trợ bồi thường bảo hiểm hàng hải

Quá trình di chuyển hoặc vận chuyển hàng hóa đường thủy luôn tồn tại nhiều rủi ro không thể lường trước. Với đặc trưng ngành thiên tai bất ngờ, tai nạn ở địa hình bất lợi, khó khắc phục tổn thất, vì thế, mua bảo hiểm tàu...

Hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm nhân thọ

DỊCH VỤ HỖ TRỢ ĐẠI LÝ GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ ???? ????Trong thời gian vừa qua, Vics-corp đã được nhiều a/c/b Đại lý, tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ tâm sự về những khó khăn khi giải quyết bồi thường bảo...

Tin tức Vics Corp

VICS – CORP cập nhật tin tức bảo hiểm mới, bổ ích,..

Truyền thông nói gì về chúng tôi
Truyền thông nói gì về chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi