BẢN ÁN BẢO HIỂM

Những bản án liên quan đến kinh doanh bảo hiểm đã được VICS-CORP tóm tắt và đưa ra nhận định riêng giúp độc giả có thêm kiến thức và cái nhìn đa chiều về bảo hiểm...
Quyết định giám đốc thẩm số: 02/2012/KDTM-GĐT Toà án nhân dân Tối cao về Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm.

Quyết định giám đốc thẩm số: 02/2012/KDTM-GĐT Toà án nhân dân Tối cao về Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm.

Quyết định giám đốc thẩm số: 02/2012/KDTM-GĐT ngày 27-03-2012 V/v: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm Toà án nhân dân Tối cao. Khi người mua bảo hiểm cung cấp thông tin bảo hiểm không đầy đủ, khiến hợp đồng bảo hiểm và thực trạng quá...

Bản án số: 1081/2016/KDTM-PT Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm.

Bản án số: 1081/2016/KDTM-PT Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm.

Bản án số: 1081/2016/KDTM-PT ngày 16-09-2016 V/v: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. - Ngày 16/06/2010 Bobica ký hợp đồng bảo hiểm rủi ro số C21/TSKT/15/15/10 với bảo hiểm P bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho...

Bản án số: 538/2009/DS-PT Toà án nhân dân Thành phố HCM về Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm.

Bản án số: 538/2009/DS-PT Toà án nhân dân Thành phố HCM về Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm.

Bản án số: 538/2009/DS-PT ngày 31-03-2009 V/v: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm Toà án nhân dân TP HCM. - Bà T có chồng là ông L có mua bảo hiểm của bảo hiểmP, chồng bà bị tai nạn chết, theo hợp đồng bà là người thụ hưởng nay bà yêu cầu...

Bản án số: 360/2014/DS-ST Toà án nhân dân Quận BT - TP HCM về Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm xe gắn máy.

Bản án số: 360/2014/DS-ST Toà án nhân dân Quận BT - TP HCM về Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm xe gắn máy.

Bản án số: 360/2014/DS-ST ngày 04-08-2014 V/v: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm xe gắn máy Toà án nhân Quận BT - TP HCM. - Ông Quân có mua bảo hiểm xe máy của bảo hiểm Pjico cho xe máy 52U1-3102 tại đại lý của ông Tuấn phí bảo hiểm là 66.000 VNĐ...

Bản án số: 162/2011/KDTM-PT Toà án nhân dân Tối cao tại TP HCM về Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm xe ô tô.

Bản án số: 162/2011/KDTM-PT Toà án nhân dân Tối cao tại TP HCM về Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm xe ô tô.

Bản án số: 162/2011/KDTM-PT ngày 08-03-2011 V/v: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm xê ô tô Toà án nhân dân Tối cao tại TP HCM. - Bà Thanh là chủ xe ô tô tải biển số 54Y-6382, ngày 29/01/2010 bà đưa tiền cho ông Hậu để nhờ mua bảo hiểm cho xe...

Bản án số: 199/2006/KDTM-PT Toà án nhân dân Tối cao tại Hà Nội về Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm.

Bản án số: 199/2006/KDTM-PT Toà án nhân dân Tối cao tại Hà Nội về Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm.

Bản án số: 199/2006/KDTM-PT ngày 11-09-2006 V/v: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm Toà án nhân dân Tối cao tại Hà Nội. - Bà Phụng là chủ xe Huyndai 15 tấn biển số 57H-888x mua bảo hiểm 100% giá trị xe của bảo hiểm Thành Khang giấy chứng nhận...

Bản án số: 88/2009/KDTM-PT Toà án nhân dân Tối cao tại Hà Nội về Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm.

Bản án số: 88/2009/KDTM-PT Toà án nhân dân Tối cao tại Hà Nội về Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm.

Bản án số: 88/2009/KDTM-PT ngày 29-06-2009 V/v: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm Toà án nhân dân Tối cao tại HN. - Ngày 30/05/2007 Tùng Thu và bảo hiểm Thanh Liên ký hợp đồng bảo hiểm hang hoá vận chuyển nội địa số 0001/KDHT-2007 theo đó Thanh...

Bản án số: 81/2011/KDTM-PT Toà án nhân dân Tối cao tại TP HCM về Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm vận chuyển.

Bản án số: 81/2011/KDTM-PT Toà án nhân dân Tối cao tại TP HCM về Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm vận chuyển.

Bản án số: 81/2011/KDTM-PT ngày 26-05-2011 V/v: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm vận chuyển Toà án nhân dân Tối cao tại TP HCM. - Bảo hiểm Bảo Đảm bảo hiểm cho lô hàng xe đào bánh xích cát 345B theo hợp đồng bảo hiểm số 0N.D15.HV.08.HD.02...

Bản án số: 59/2007/KDTM-PT Toà án nhân dân Tối cao tại TP HCM về Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Bản án số: 59/2007/KDTM-PT Toà án nhân dân Tối cao tại TP HCM về Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Bản án số: 59/2007/KDTM-PT ngày 25-06-2007 V/v: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Toà án nhân dân Tối cao tại TP HCM. - Ông Đằng là cha của bà Nga có ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ số 70927726 với bảo hiểm Thành An có hiệu lực từ...

Bản án số: 44/2009/KDTM-PT Toà án nhân dân Tối cao tại HN về Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm hàng hoá.

Bản án số: 44/2009/KDTM-PT Toà án nhân dân Tối cao tại HN về Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm hàng hoá.

Bản án số: 44/2009/KDTM-PT ngày 06-03-2009 V/v: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm hàng hoá Toà án nhân dân Tối cao tại HN. Doanh nghiệp bảo hiểm chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán bảo hiểm nên khi thực hiện xong nghĩa vụ thanh toán được nhận...