Dịch vụ yêu cầu bồi thường bảo hiểm tàu biển - Tổng hợp thông tin bạn cần

Lĩnh vực hàng hải là một ngành nghề chứa nhiều rủi ro do đặc trưng hoạt động. Đặc biệt, tàu biển là một trong những yếu tố cần được quan tâm nhất vì thường xuyên gặp phải những tác động về khí hậu, thiên tai. Bảo hiểm tàu biển sẽ giúp người mua giảm thiểu tối đa thiệt hại khi xảy ra sự cố hoặc tai nạn. Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, nhận sự hỗ trợ của dịch vụ yêu cầu bồi thường bảo hiểm (dịch vụ phụ trợ bảo hiểm) tàu biển sẽ giúp người mua đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của mình.

 

 

1. Tổng quan về yêu cầu bồi thường bảo hiểm tàu biển

1.1. Khi nào bạn có thể yêu cầu bồi thường bảo hiểm tàu biển?

Để được bồi thường bảo hiểm tàu biển thì chắc chắn các bạn phải mua bảo hiểm cho tàu biển. Tùy thuộc vào Công ty Bảo hiểm khác nhau mà sẽ có các quy định khác nhau về yêu cầu bồi thường. Thông thường, Công ty Bảo hiểm sẽ không chi trả bồi thường nếu tổn thất xảy ra do các nguyên nhân như: Sự hỏng hóc hoặc tai nạn là hành động cố ý của người được bảo hiểm; Tàu không đủ khả năng hoạt động; Tàu hoạt động ngoài phạm vi quy định, hoạt động kinh doanh trái phép,...Do đó, để được nhận bảo hiểm, Khách hàng nên đảm bảo trường hợp của mình không nằm trong những tổn thất mà Công ty Bảo hiểm không bồi thường đã được thỏa thuận trước đó. Trường hợp sự cố, tai nạn tàu biển nằm trong phạm vi bồi thường mà Công ty Bảo hiểm mà người mua bảo hiểm thỏa thuận, các bạn có thể yêu cầu bồi thường bảo hiểm tàu biển.

1.2. Chuẩn bị hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm tàu biển

Khi yêu cầu bồi thường bảo hiểm tàu biển, người được bảo hiểm phải cung cấp những giấy tờ, tài liệu sau cho Công ty Bảo hiểm:

 • Giấy yêu cầu bồi thường bảo hiểm.
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Biên bản giám định của Công ty Bảo hiểm hoặc người được Công ty Bảo hiểm ủy quyền.
 • Giấy chứng nhận mất tàu của cơ quan có thẩm quyền (trường hợp tàu bị mất tích) hoặc giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá.
 • Các hóa đơn chứng từ liên quan đến những chi phí đòi bồi thường.
 • Biên bản tai nạn do chính quyền địa phương hoặc công an lập (trường hợp tai nạn liên quan đến người, tàu và tài sản của người thứ ba).
 • Bản dự toán, chi phí sửa chữa của nơi sửa chữa; Biên bản nghiệm thu, bản quyết toán chi phí sửa chữa.
 • Các chứng từ hóa đơn sửa chữa.
 • Kháng nghị hàng hải, báo cáo tai nạn hoặc tổn thất có xác nhận của chính quyền nơi xảy ra tai nạn, hoặc bến đến đầu tiên (nếu tai nạn xảy ra khi tàu đang trên hành trình).
 • Thư khiếu nại và toàn bộ tài liệu, chứng từ liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người thứ ba (nếu có).
 • Các chứng từ liên quan khác ( nhật ký máy, trích sao nhật ký hàng hải, sổ hành trình, nhật ký thời tiết, giấy phép di chuyển lực lượng khai thác thủy sản, các giấy tờ Đăng kiểm hay giấy tờ khác của tàu,....) tùy theo từng vụ việc cụ thể.

Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu thiếu giấy tờ hoặc có giấy tờ chưa hợp lệ, Công ty Bảo hiểm sẽ thông báo cho người nộp hồ sơ bồi thường bảo hiểm biết để bổ sung.

1.3. Thời hạn yêu cầu bồi thường bảo hiểm tàu biển

Thời hạn yêu cầu bồi thường bảo hiểm tàu biển là một yếu tố quan trọng mà người mua bảo hiểm cần lưu ý. Bởi nếu vượt qua thời hạn này, yêu cầu bồi thường bảo hiểm có thể bị vô hiệu. Thời hạn yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm là 1 năm kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm. Trong trường hợp gặp những nguyên nhân bất khả kháng, khách quan theo quy định của pháp luật khi thời hạn sẽ được tính thêm.

Khi đã nhận đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường theo quy định thì Công ty Bảo hiểm sẽ có trách nhiệm thanh toán tiền bồi thường bảo hiểm trong thời hạn 15 ngày. Trường hợp từ chối bồi thường thì Công ty Bảo hiểm cần phải thông báo bằng văn bản cho người mua về lý do từ chối. Khi 2 bên có phát sinh tranh chấp không thỏa thuận được thì sẽ đưa tới Tòa án giải quyết. Thời gian và hiệu lực khởi kiện các tranh chấp liên quan đến hợp đồng bảo hiểm là trong vòng 3 năm kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.

1.4. Mẫu đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm tàu biển

Thông thường, mẫu đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm tàu biển sẽ tùy thuộc vào từng Công ty Bảo hiểm. Các Công ty Bảo hiểm đều có mẫu sẵn cho Khách hàng sử dụng. Các bạn có thể tham khảo mẫu đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm tàu biển sau đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập- Tự Do- Hạnh phúc

-------------------------

ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM

Kính gửi: …………(Tên Công ty Bảo hiểm)

 

Chúng tôi đã tham gia bảo hiểm tàu biển tại ………. (Tên Công ty Bảo hiểm) với chi tiết như sau:

-           Tên Người được bảo hiểm :..........................................................................            

-           Hợp đồng bảo hiểm số:................................................................................

-           Đơn bảo hiểm số:..................         SĐBS số:................................................ 

-           Tên tàu :        …………………………………………………………………….

-           Diễn biến sự cố tai nạn:     ……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

-           Số tiền bảo hiểm:.........................................................................................  

Chúng tôi gửi kèm theo đây toàn bộ hồ sơ đòi bồi thường, đề nghị ……………...

(Tên Công ty Bảo hiểm) xem xét bồi thường và chuyển số tiền trên vào tài khoản của chúng tôi số ………………………………………………………………………..

           

Trân trọng cảm ơn!

……….., ngày ……………………………

 

Hồ sơ đính kèm:                                                                NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

                                                                                    (Ký tên & đóng dấu)

 • Hợp đồng bảo hiểm
 • Hồ sơ tàu , các giấy tờ đăng kiểm
 • Bằng cấp thuyền trưởng, máy trưởng
 • Biên Bản giám định
 • Biên bản nghiệm thu sửa chữa
 • Biên bản tai nạn giao thông
 • Sơ đồ hiện trường tai nạn giao thông
 • Biên bản giải quyết tai nạn giao thông
 • Kháng cáo hàng hải
 • Trích sao các nhật ký
 • Bản chiết tính chi phí sửa chữa tàu
 • Các hoá đơn chứng từ sửa chữa
 • Các chứng từ khác:........................................................................................

1.5. Nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm tàu biển ở đâu?

Khi hoàn thiện hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm, người mua bảo hiểm nộp trực tiếp cho Công ty Bảo hiểm để được giải quyết. Thông thường, trong một thời hạn nhất định tùy Công ty Bảo hiểm, Khách hàng không thấy có phản hồi gì về hồ sơ thì chứng tỏ hồ sơ khiếu nại đó được coi là đầy đủ và hợp lệ.

1.6. Xử lý khi bị từ chối bồi thường bảo hiểm

Nhiều trường hợp, Công ty Bảo hiểm từ chối bồi thường cho người mua bảo hiểm. Để đảm bảo được quyền lợi của mình, Khách hàng cần xử lý như sau:

 • Xem xét kỹ hợp đồng bảo hiểm, tìm hiểu kỹ về các trường hợp từ chối bồi thường: Nếu người mua bảo hiểm bị từ chối bồi thường trong khi trường hợp tai nạn, sự cố tàu biển không nằm trong các điều khoản loại trừ hoặc được quy định trong hợp đồng, hãy tiến hành bước tiếp theo sau đây.
 • Trò chuyện với Công ty Bảo hiểm: Hãy liên hệ với Công ty Bảo hiểm để hỏi rõ lý do mình bị từ chối bồi thường. Nếu lời giải thích của họ không thỏa đáng, hãy tiến hành bước tiếp theo.
 • Tham khảo ý kiến của chuyên gia: Người mua bảo hiểm nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực này như Công ty Tư vấn dịch vụ Bảo hiểm hoặc luật sư chuyên luật bảo hiểm hàng hải. Nếu thấy sự từ chối của Công ty Bảo hiểm là không đúng, ảnh hưởng tới quyền và nghĩa vụ của mình thì có thể tiến hành khởi kiện.

2. Những khó khăn thường gặp khi yêu cầu bồi thường bảo hiểm tàu biển

Trong quá trình yêu cầu bồi thường bảo hiểm tàu biển, người mua bảo hiểm có thể gặp phải những khó khăn sau đây:

2.1. Chuẩn bị hồ sơ không đầy đủ, viết đơn yêu cầu bồi thường không chính xác

Các hồ sơ, giấy tờ cần thiết để nộp cho Công ty Bảo hiểm khi đòi bồi thường bảo hiểm tàu biển là rất nhiều và phức tạp. Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, người mua bảo hiểm có thể không chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết và khiến cho quá trình đòi bồi thường kéo dài, ảnh hưởng tới quyền lợi. Nhiều người cũng không biết phải làm sao để viết cho đúng đơn đòi bồi thường chính xác nhất.

2.2. Nộp hồ sơ không đúng hạn vì chuẩn bị hồ sơ lâu, mải lo khắc phục hậu quả

Thông thường, tai nạn, sự cố tàu biển rất phức tạp và tốn nhiều thời gian để khắc phục, giải quyết. Do đó, nhiều người quên mất rằng yêu cầu bồi thường bảo hiểm tàu biển có quy định thời hạn. Nếu vì chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ lâu và mải lo khắc phục hậu quả, các bạn có thể lỡ mất thời hạn này khiến cho yêu cầu không được giải quyết. Ví dụ như trường hợp của anh P.T.T. Tháng 3/2017, tàu biển của anh T có đăng ký bảo hiểm với Công ty Bảo hiểm X ra khơi gặp phải sự cố bị cháy nổ khiến tàu bị hỏng nặng gần một nửa. Sau khi sự cố xảy ra, anh T nhanh chóng đưa tàu của mình đi sửa chữa và hoàn thiện hồ sơ lấy bồi thường. Tuy nhiên, vì lo sửa tàu và vướng mắc khi chuẩn bị hồ sơ khiến tới tháng 9/2018 anh mới nộp hồ sơ cho Công ty Bảo hiểm X. Lúc này, Công ty Bảo hiểm X từ chối bồi thường bảo hiểm tàu biển cho anh T với lý do đã quá thời hạn là 1 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm. Anh T vì thế mất đi quyền lợi được bồi thường của mình.

2.3. Không biết cách trình bày thiệt hại, tổn thất dẫn đến bồi thường không thỏa đáng

Để được Công ty Bảo hiểm bồi thường tương ứng với thiệt hại thì người mua phải biết cách trình bày tổn thất. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết làm sao để trình bày thiệt hại rõ ràng và chính xác nhất. Vì thế, nhiều người mua bảo hiểm phải chịu mức bồi thường không thỏa đáng.

2.4. Khi có quyết định bồi thường thì không biết cách lấy tiền bồi thường

Sau khi thắng kiện đôi khi Bảo hiểm vẫn không chịu chi trả, để lấy được tiền bồi thường đúng thời hạn, người bị nạn phải thực hiện yêu cầu Cơ quan Thi hành án hỗ trợ. Khi sử dụng Dịch vụ tư vấn yêu cầu bồi thường bảo hiểm tàu biển VICS – CORP sẽ lấy tiền bảo hiểm nhanh chóng hơn hoặc VICS - CORP hỗ trợ thực hiện các công việc với bên Thi hành án.

3. Dịch vụ yêu cầu bồi thường bảo hiểm (dịch vụ phụ trợ bảo hiểm) tàu biển sẽ làm gì?

 

 

Trong trường hợp cần yêu cầu bồi thường bảo hiểm tàu biển, cách tốt nhất để Khách hàng có thể đảm bảo quyền lợi của mình chính là nhờ sự trợ giúp của Dịch vụ yêu cầu bồi thường bảo hiểm (dịch vụ phụ trợ bảo hiểm) tàu biển. Dịch vụ này tại Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Bảo hiểm Việt Nam (VICS – CORP) sẽ hỗ trợ Khách hàng những vấn đề sau:

 • Ngay khi có sự cố, tai nạn xảy ra, Khách hàng có thể nhận ngay được sự tư vấn và hỗ trợ của VICS – CORP thông qua tổng đài hoạt động 24/7: Nhờ vậy, Khách hàng có thể biết được những bước xử lý ban đầu để giúp mình đảm bảo quyền lợi bảo hiểm.
 • VICS – CORP có thể cử nhân viên tới hỗ trợ trực tiếp khi Khách hàng có nhu cầu.
 • Tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ Khách hàng chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu, bằng chứng để hoàn thiện hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm. Khách hàng sẽ có hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm chính xác, đầy đủ trong thời gian nhanh chóng nhất, đảm bảo trước thời hạn quy định.
 • VICS – CORP có thể đại diện Khách hàng làm việc với Công ty bảo hiểm, Cơ quan, bên thứ ba, Xưởng sửa chữa,...khi Khách hàng có nhu cầu để đảm bảo quyền lợi của Khách hàng.
 • Hỗ trợ Khách hàng làm việc với Công ty Bảo hiểm khi bị từ chối bồi thường bảo hiểm hoặc bị chế tài.
 • Tư vấn, hỗ trợ cho Khách hàng trong trường hợp phải giải quyết tranh chấp bảo hiểm tại Tòa án bao gồm:
 • Đưa ra các phương án cụ thể để đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng khi xảy ra tranh chấp.
 • Hướng dẫn và hỗ trợ Khách hàng về thủ tục khởi kiện, trình tự khởi kiện. Khiếu nại trước những quyết định không đúng ảnh hưởng tới quyền lợi của Khách hàng.
 • Trực tiếp tham gia tố tụng để đảm bảo quyền và lợi ích cho Khách hàng.

 

 

Bằng sự trợ giúp tận tình, dịch vụ yêu cầu bồi thường bảo hiểm (dịch vụ phụ trợ bảo hiểm) tàu biển của VICS - CORP sẽ giúp Quý khách hàng an tâm về việc đòi bồi thường, không mất nhiều thời gian, không mất công sức đi lại mà vẫn đảm bảo tính hiệu quả. Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Bảo hiểm Việt Nam (VICS – CORP) chính là lựa chọn tốt nhất để giành mọi quyền lợi hợp pháp khi Khách hàng yêu cầu bồi thường bảo hiểm.

Thông tin dịch vụ
Vụ việc cụ thể
Bài viết chuyên sâu
Bài viết liên quan
Sự khác biệt của đội ngũ luật sư chuyên tranh tụng bảo hiểm hàng hải tại VICS - CORP

Sự khác biệt của đội ngũ luật sư chuyên tranh tụng bảo hiểm hàng hải tại VICS - CORP

Để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm của mình, trong nhiều trường hợp, người mua bảo hiểm hàng hải cần có sự trợ giúp của các chuyên gia mà luật sư là một trong số đó. Tuy nhiên,...

Tại sao phải chọn luật sư chuyên khởi kiện bảo hiểm hàng hải?

Tại sao phải chọn luật sư chuyên khởi kiện bảo hiểm hàng hải?

Trong quá trình hoạt động, bất cứ loại hình công việc nào cũng có thể xảy ra những rủi ro không mong muốn. Khi đó, bảo hiểm chính là một phương pháp “dự phòng” hiệu...

Dịch vụ tranh tụng bảo hiểm hàng hải

Dịch vụ tranh tụng bảo hiểm hàng hải

Để giảm thiểu rủi ro khi tham gia vào lĩnh vực hàng hải thì việc mua bảo hiểm hàng hải chính là cách hiệu quả nhất. Khi có rủi ro xảy ra, bảo hiểm sẽ giúp người mua khắc phục thiệt hại...

Dịch vụ tư vấn yêu cầu bồi thường bảo hiểm tàu sông/ tàu biển

Dịch vụ tư vấn yêu cầu bồi thường bảo hiểm tàu sông/ tàu biển

Quá trình di chuyển hoặc vận chuyển hàng hóa đường thủy luôn tồn tại nhiều rủi ro không thể lường trước. Với đặc trưng ngành thiên tai bất ngờ, tai nạn ở địa hình bất lợi, khó...

Vai trò của dịch vụ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hải

Vai trò của dịch vụ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hải

Bảo hiểm hàng hải là loại bảo hiểm được phát triển sớm nhất, có nguồn gốc từ các khoản vay hàng hải của Hy Lạp và La Mã. Bảo hiểm hàng hải là công cụ phòng ngừa rủi ro...

Những thông tin cần biết về dịch vụ khiếu nại bảo hiểm hàng hải

Những thông tin cần biết về dịch vụ khiếu nại bảo hiểm hàng hải

Hàng hải là một ngành có những đặc điểm đặc thù riêng biệt. Do công việc thường xuyên phải tiếp xúc với những thiên tai và rủi ro khó lường trước nên tham gia bảo hiểm...

Dịch vụ giải quyết tranh chấp Hợp đồng bảo hiểm hàng hải

Dịch vụ giải quyết tranh chấp Hợp đồng bảo hiểm hàng hải

Giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm hàng hải chính là một trong những loại hình tranh chấp phức tạp nhất trong các vụ việc bảo hiểm. Để có thể giành lợi thế về phía mình và...

Dịch vụ đòi quyền lợi bảo hiểm hàng xá

Dịch vụ đòi quyền lợi bảo hiểm hàng xá

Vận chuyển hàng hóa bằng tàu hiện đang là một trong những lĩnh vực kinh doanh phổ biến hiện nay. Phần lớn hàng hóa xuất nhập khẩu của nước ta được vận chuyển thông qua tàu biển. Điều đó dẫn tới việc bảo hiểm hàng xá trở...