Lưu ý đặc biệt quan trọng khi thông báo tai nạn bảo hiểm

Khi có sự cố, tai nạn xảy ra, người mua bảo hiểm cần phải thông báo tai nạn bảo hiểm. Quá trình thông báo tai nạn bảo hiểm tưởng đơn giản này lại có rất nhiều yếu tố vướng mắc. Nếu không chú ý tới vấn đề này, người mua bảo hiểm có thể bị thiệt thòi khi đòi quyền lợi bảo hiểm. Không ít trường hợp người mua bị từ chối bồi thường vì không biết cách thông báo tai nạn bảo hiểm. Những chia sẻ sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

1. Thông báo tai nạn bảo hiểm là gì?

Thông báo tai nạn bảo hiểm là một quy trình bắt buộc mà người mua bảo hiểm phải thực hiện nếu muốn nhận được bồi thường từ Công ty Bảo hiểm. Đây là quy định chung của hầu hết các Công ty Bảo hiểm. Sở dĩ việc thông báo cần phải thực hiện đầu tiên vì Công ty Bảo hiểm sẽ dựa vào đó để tiến hành các công việc như xác định thiệt hại về người, tài sản và tiến hành các biện pháp hỗ trợ Khách hàng,...

Nếu các bạn bỏ qua bước thông báo tai nạn, các bạn rất có thể sẽ bị Công ty Bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bị chế tài. Do đó, trong mọi trường hợp hãy nhớ cần phải thông báo cho Công ty Bảo hiểm sớm nhất ngay khi tai nạn xảy ra để đảm bảo quyền lợi của mình.

2. Khi nào bạn cần thông báo tai nạn bảo hiểm?

2.1. Ngay sau khi tai nạn và thực hiện càng sớm càng tốt

Khi xảy ra tai nạn thì người mua bảo hiểm phải có trách nhiệm thông báo tai nạn cho Công ty Bảo hiểm càng sớm càng tốt. Sau đó, người mua bảo hiểm cần tích cực cứu chữa để có thể hạn chế thiệt hại về người và tài sản và bảo vệ hiện trường tai nạn. Người mua bảo hiểm cần lưu ý rằng không được tự ý di chuyển hoặc tháo gỡ hay sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến chấp thuận của Công ty Bảo hiểm. Các bạn có thể làm như vậy trong trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn và đề phòng hạn chế thiệt hại về người và tài sản hoặc trong trường hợp phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2.2. Trình tự thực hiện

Khi xảy ra gặp tai nạn, bước đầu tiên là người lái xe phải gọi điện thoại ngay cho Công ty Bảo hiểm để thông báo tai nạn, thông tin thông báo gồm:

  • Họ tên, mã bảo hiểm, điện thoại của người thông báo
  • Biển số xe tham gia bảo hiểm
  • Ngày giờ, địa điểm xảy ra tai nạn, diễn biến tai nạn

Tiếp theo đó, người mua bảo hiểm phải có nghĩa vụ thông báo cho cơ quan chức năng là Công an hoặc Cảnh sát giao thông. Đồng thời, các bạn cũng cần lưu ý phải giữ nguyên hiện trường vụ việc và tránh tiếp tục sử dụng xe khi đã hư hỏng; không tự ý thỏa thuận với bên thứ 3.

3. Mẫu tờ khai thông báo tai nạn bảo hiểm

Mẫu tờ khai thông báo tai nạn bảo hiểm thường do các Công ty Bảo hiểm cung cấp. Người mua bảo hiểm cần phải đọc kỹ và hiểu rõ những yêu cầu trước khi ghi thông báo tai nạn. Các Công ty Bảo hiểm thường có quyền từ chối hoặc giảm số tiền bồi thường nếu nội dung thông báo của Khách hàng bị sai lệch và không đúng sự thật. Mẫu tờ khai thông báo tai nạn bảo hiểm cho các bạn tham khảo như sau:

 

TÊN DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO TAI NẠN VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

 

  1. Thông tin chủ xe và phương tiện:

Tên chủ xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Địa chỉ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 

Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Biển số:  . . . . . . . . . . . . . . Loại xe: . . . . . . . . . . . . . . Trọng tải (số chỗ ngồi):. . . . .  Năm SX: . . . . . . . . . .

Giấy phép lưu hành số: . . . . . . . . . . . . .hiệu lực từ . . . /. . . /20. . . đến . . ./.  . . /20. . Tham gia BH tại VBI ... . . GCN NH số:  . .. .hiệu lực từ . . ./. .  /20. . . đến . . ./.  . /20.

 

  1. Thông tin tai nạn:

Ngày, giờ xảy ra tai nạn: . . . h. . . ngày . . . /. . . /20. . . Nơi xảy ra tai nạn : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tên lái xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tuổi: . . . . . Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . .

Địa chỉ liên hệ: : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bằng lái số: . . . . . . . . . . ..hạng . . . . có thời hạn từ . . ./. . /20. . . đến . . ./. . /20. . . . .

Trọng tải/số người trên xe lúc xảy ra tai nạn: . . . . . . . . . . . . . người . . . . . . . . . .  tấn

Nhân chứng và/hoặc bên thứ ba:

  • Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …...
  • Điện thoại. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • Biển số xe . . . . . . . . . . . . . . . . Tham gia BH tại . . . . . . . . . . . . GCN số . . . . ..

Cơ quan CSGT xử lý tai nạn:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diễn biến và nguyên nhân tổn thất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hậu quả:

- Thiệt hại về người: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…………………………………………………………………………………………………..

- Thiệt hại về tài sản:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Yêu cầu và đề xuất khác của người được bảo hiểm:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…………………………………………………………………………………………………..

4. Ủy quyền giải quyết : (Nếu có thì ghi bổ sung thông tin dưới đây)

Người được bảo hiểm đồng ý ủy quyền cho:

Ông/bà................................................Số CMND/hộ chiếu...........................................

Ngày cấp................................Nơi cấp.........................................................................

Địa chỉ..................................................Điện thoại liên hệ............................................

Nội dung ủy quyền:

Thay mặt Người được bảo hiểm chịu trách nhiệm thu thập, cung cấp hồ sơ cho………….( tên Công ty Bảo hiểm) và ký tên đồng ý lựa chọn đơn vị sửa chữa, đồng ý kết quả giám định với ………….. cùng các bên có quyền lợi liên quan.

Cam đoan: Tôi xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng sự thực và theo sự hiểu biết của tôi. Nếu có gì sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

Ngày .... tháng ....năm...

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ và tên)

            Ngày...   tháng... năm......

CHỦ XE

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu có)

 

 

 

 

4. Cách khai báo và lưu ý khi thông báo tai nạn bảo hiểm

4.1. Trình bày chính xác, ngắn gọn nhưng đầy đủ về vụ tai nạn

Khi thông báo tai nạn bảo hiểm, các bạn nên nhớ không trình bày dài dòng. Hãy tìm những vấn đề chính để thông báo chính xác nhưng vẫn đảm bảo sự đầy đủ về vụ tai nạn. Nếu trình bày quá dài dòng, đơn thông báo tai nạn của bạn sẽ trở nên rườm rà không cần thiết. Việc kể quá chi tiết đôi khi lại khiến bạn không ghi nhận những sự kiện chính xảy ra. Vì thế, hãy chỉ trình bày các thông tin mà các bạn cho rằng sẽ cần thiết cho quá trình nhận bồi thường bảo hiểm sau này. Tính chính xác cần được lưu ý đặc biệt. Hầu hết các Công ty Bảo hiểm đều có điều khoản từ chối bồi thường hoặc chế tài nếu người mua trình bày những thông tin không chính xác.

4.2. Đánh giá vụ việc khách quan, chi tiết

Một lỗi sai mà nhiều người hay mắc phải khi thông báo tai nạn bảo hiểm đó chính là sự chủ quan. Tức là các bạn nhìn nhận và thông báo sự việc cho bên Công ty Bảo hiểm biết theo cái nhìn của bản thân. Chính vì thế, nó mất đi sự khách quan cần thiết. Điều đó đã vô hình chung khiến bên Công ty Bảo hiểm cho rằng những thông tin bạn cung cấp là chưa đúng hết sự thực và bạn chỉ đang thông báo sự việc theo hướng có lợi cho mình. Điều này sẽ khiến bạn gặp không ít bất lợi. Vì thế, hãy bình tĩnh và thông báo sự việc một cách khách quan.

4.3. Nhận xét hướng giải quyết vụ việc khéo léo

Các bạn cũng cần phải nhận xét hướng giải quyết vụ việc một cách có lợi nhất cho bản thân. Những nhận xét trong thông báo tai nạn cần được thực hiện một cách thật khéo léo để vừa thể hiện sự khách quan mà vẫn có lợi cho mình. Điều này đòi hỏi các bạn phải có cái nhìn tổng thể về sự việc vừa diễn ra. Đây không phải là điều dễ dàng vì phần lớn mọi người hay bị mất bình tĩnh khi vừa trải qua tai nạn, sự cố.

4.2. Đề xuất hướng giải quyết phù hợp

Cuối cùng, điều khoản quan trọng nhất khi thông báo tai nạn bảo hiểm chính là đề xuất hướng giải quyết phù hợp. Phù hợp là mức bồi thường đúng với phạm vi và mức độ ở từng Công ty Bảo hiểm và các điều khoản loại trừ khác nhau chứ không phải phù hợp với mong muốn, nguyện vọng của bản thân. Do đó, các bạn cần tìm hiểu rõ các điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm trước khi đưa ra các đề xuất.

5. Khi xảy ra tai nạn nên gọi điện cho ai, ở đâu?

5.1. Gọi điện cho bên cung cấp bảo hiểm

Khi xảy ra tai nạn bảo hiểm thì bên cung cấp bảo hiểm chính là nơi  mà các bạn cần phải gọi điện tới thông báo. Doanh nghiệp bảo hiểm đã có hệ thống ghi âm cuộc gọi (hầu hết doanh nghiệp bảo hiểm nào cũng có) để có thể nhận được thông báo từ Khách hàng. Khi Khách hàng gọi tới Công ty Bảo hiểm, một số thông tin thu thập ban đầu từ Khách hàng có thể coi là bằng chứng hay căn cứ để chế tài bồi thường. Rất nhiều trường hợp đã gọi điện đến Tổng đài của Doanh nghiệp bảo hiểm và bị từ chối chỉ vì thông báo chưa chuẩn xác, hoặc thông tin ban đầu không phù hợp.

5.2. Gọi điện cho Dịch vụ tư vấn thông báo tai nạn bảo hiểm (dịch vụ phụ trợ bảo hiểm) VICS - CORP

Việc thông báo tai nạn bảo hiểm rất quan trọng vì có thể quyết định xem bạn có nhận được bồi thường hay không. Do đó, khi có tai nạn xảy ra, Khách hàng nên gọi điện cho dịch vụ tư vấn thông báo tai nạn bảo hiểm của VICS - CORP để được hướng dẫn cụ thể. Những tiện ích mà VICS - CORP sẽ hỗ trợ cho Khách hàng bao gồm:

5.2.1. Có tổng đài tư vấn trực tiếp

Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Bảo hiểm Việt Nam (VICS – CORP) chính là  công ty đầu tiên tại Việt Nam có Tổng đài tư vấn Bảo hiểm 24/7 miễn phí.

Hotline: 1900.9889.65/090.6060.784 của VICS - CORP hoạt động vào bất cứ thời điểm nào trong ngày nên luôn trong trạng thái sẵn sàng hỗ trợ Khách hàng. Việc xử lý tai nạn ở những bước ban đầu rất quan trọng. Nếu không làm đúng cách, rất có thể quyền lợi bảo hiểm của Khách hàng sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, khi Khách hàng gọi tới VICS - CORP, nhân viên tư vấn sẽ kịp thời trấn an tinh thần giúp khách hàng bình tĩnh xử lý đúng, nhanh và hiệu quả.

 

 

5.2.2. Có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp

VICS - CORP có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tình. Khi Khách hàng có nhu cầu, VICS - CORP sẽ cử nhân viên trực tiếp đến hiện trường tai nạn. Nhân viên của VICS - CORP sẽ giúp Khách hàng biết cách xử lý ban đầu chính xác và hiệu quả nhất. Các nhân viên cũng sẽ giúp Khách hàng ghi nhận hiện trường, xác định thiệt hại để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm.

Đội ngũ nhân viên của VICS - CORP là chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các Luật sư của VICS - CORP đều có hiểu biết pháp luật sâu rộng trong lĩnh vực bảo hiểm nên có thể giúp Khách hàng xử lý giấy tờ chính xác, đảm bảo quyền lợi. Các nhân sự từng làm việc tại Công ty giám định sẽ hỗ trợ Khách hàng trong việc xác định thiệt hại và ghi nhận hiện trường. Những nhân sự từng làm việc tại Công ty Bảo hiểm sẽ hỗ trợ Khách hàng xử lý các bước thông báo sau đó đúng như bên Bảo hiểm yêu cầu.

 

 

5.3.3. Có dịch vụ đi kèm

Khi Khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn thông báo tai nạn bảo hiểm của VICS - CORP sẽ có các dịch vụ đi kèm tiện lợi. VICS - CORP có thể hỗ trợ cho Khách hàng thuê xe để di chuyển khỏi hiện trường và giúp Khách hàng khắc phục sớm, giảm hậu quả tai nạn, khôi phục sản xuất,...Các dịch vụ của VICS - CORP nhằm đảm bảo phục vụ và hỗ trợ cho Khách hàng tối đa nhất, giúp Khách hàng không phải quá lo lắng khi xảy ra sự cố bất ngờ. Đây là sự hỗ trợ mà khó có dịch vụ tư vấn Bảo hiểm nào có thể đáp ứng trên thị trường hiện nay.

5.3.4. Hướng dẫn cách thức thông báo với Doanh nghiệp bảo hiểm

Khi Khách hàng có nhu cầu, VICS - CORP cũng sẽ giúp Khách hàng cách thức thông báo với doanh nghiệp bảo hiểm sao cho có lợi nhất. VICS - CORP có thể tư vấn và hỗ trợ Khách hàng ghi thông báo tai nạn bảo hiểm và đưa tới Công ty Bảo hiểm. Quá trình thông báo tai nạn bảo hiểm của Khách hàng sẽ diễn ra nhanh chóng hơn và đảm bảo tính chính xác và hiệu quả.

Dịch vụ tư vấn thông báo tai nạn bảo hiểm (dịch vụ phụ trợ bảo hiểm) của Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Bảo hiểm Việt Nam (VICS – CORP) là giải pháp giúp Quý Khách hàng có được lợi ích đảm bảo khi tham gia bảo hiểm. Sự tận tình, chuyên nghiệp và hiệu quả của VICS - CORP sẽ làm hài lòng Quý khách hàng.

Tư vấn liên quan
Bán bảo hiểm Phi nhân thọ

Bán bảo hiểm Phi nhân thọ "Online"!

Thời gian gần đây kênh khai thác bảo hiểm Online đang lớn mạnh và phát triển nhanh chóng đồng thời cũng đặt ra một số khía cạnh pháp lý với quy định của pháp luật. Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 và một số nghị định hiện nay chưa...

Tư vấn bảo hiểm

Tư vấn bảo hiểm

Bảo hiểm và những quy định pháp luật đi kèm với nó không dễ gì để bạn có thể hiểu được trọn vẹn. Do đó, khi đối mặt với những vấn đề về bảo hiểm cần phải giải quyết, phương án lựa chọn dịch vụ tư vấn bảo hiểm...

Điều khoản “Miễn truy xét” – Nên giữ hay huỷ bỏ?

Điều khoản “Miễn truy xét” – Nên giữ hay huỷ bỏ?

Điều khoản miễn truy xét là “…..Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm kê khai không chính xác hoặc bỏ sót các thông tin trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hoặc các mẫu đơn, bản kê khai liên quan đến việc thẩm định và chấp thuận...

Định Luật Bánh Mỳ Phết Bơ của Murphy ứng dụng với Đại lý bảo hiểm!

Định Luật Bánh Mỳ Phết Bơ của Murphy ứng dụng với Đại lý bảo hiểm!

Bạn biết về định luật này chứ? Nghe có vẻ lạ nhưng thực tế thì ai trong số chúng ta đều đã từng trải qua nó rất nhiều lần rồi đấy! Có chằng chỉ là sự khác nhau về tên gọi chẳng hạn như: Họa vô đơn chí, xui tận mạng,...

Giám định tổn thất trong bảo hiểm phi nhân thọ!

Giám định tổn thất trong bảo hiểm phi nhân thọ!

Giám định tổn thất bảo hiểm là hoạt động xác định hiện trạng, nguyên nhân, mức độ tổn thất, tính toán phân bổ trách nhiệm bồi thường tổn thất làm cơ sở giải quyết bồi thường bảo hiểm.   Bên thứ ba tiến hành giám định...

Luật bên Trung Quốc xét xử như thế nào trong các vụ án tranh chấp bảo hiểm?

Luật bên Trung Quốc xét xử như thế nào trong các vụ án tranh chấp bảo hiểm?

Vụ việc 1 về vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin : Cha Yunnan Tang tham gia Bảo hiểm vào tháng 10 năm 2018. Vào ngày 28 tháng 12 năm 2018, ông vô tình rơi vào một hố lũ sâu khoảng 3 mét, gây ra gãy xương cả hai chân và xương đùi. Sau đó,...

Vào năm 2018, PTI ra mắt s.ản phẩm "Bảo hiểm tình yêu" dành riêng cho những cặp đôi muốn gắn bó, đồng hành với nhau lâu dài. Đây là sản phẩm bảo hiểm đầu tiên được d.oanh nghiệp b.ảo hiểm triển khai tại Việt Nam trong lĩnh vực...

Câu chuyện cổ số hạt lúa trên bàn cờ vua và Giải thưởng của Đại lý tổ chức!

Câu chuyện cổ số hạt lúa trên bàn cờ vua và Giải thưởng của Đại lý tổ chức!

Ngày xửa ngày xưa, có một người đã tạo ra bàn cờ vua để giúp nhà vui thư giãn và rèn luyện trí tuệ. Do đó nhà vua rất muốn trọng thưởng ông xứng đáng! - Nhà ngươi muốn được thưởng gì?. Trẫm nhất định sẽ thưởng công nhà...

Bảo hiểm nhân thọ là Mô hình kinh doanh đa cấp?

Bảo hiểm nhân thọ là Mô hình kinh doanh đa cấp?

Một số ý kiến của người dân cho rằng bảo hiểm Nhân thọ là kinh doanh đa cấp, một câu hỏi trong hoá giải lời từ chối: “Bảo hiểm nhân thọ là kinh doanh đa cấp”. Chính từ những ý kiến này tôi mới đi tìm hiểu xem đâu là câu...