07/07/2022 09:26:36

Thông báo tiếp nhận hồ sơ bị từ chối bồi thường bởi Công ty MB Ageas life!

Thông báo tiếp nhận hồ sơ bị từ chối bồi thường bởi Công ty MB Ageas life!

Xem chi tiết

05/07/2022 17:12:09

Lợi dụng "số 0 tuyệt đối" nồng độ cồn, Bảo hiểm BSH chối bỏ trách nhiệm?

Lợi dụng "số 0 tuyệt đối" nồng độ cồn, Bảo hiểm BSH chối bỏ trách nhiệm?

Xem chi tiết

05/07/2022 15:38:39

Nội dung chi tiết chương trình trao đổi: "Điểm mới trong luật kinh doanh bảo hiểm 2022 & Tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm".

Nội dung chi tiết chương trình trao đổi: "Điểm mới trong luật kinh doanh bảo hiểm 2022 & Tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm".

Xem chi tiết

01/07/2022 15:10:12

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI: “ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM 2022 & TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM”

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI: “ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM 2022 & TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM”

Xem chi tiết

17/06/2022 16:33:44

Bảo hiểm liên quan tới Covid vẫn nóng

Bảo hiểm liên quan tới Covid vẫn nóng

Xem chi tiết

11/05/2022 16:15:41

Gian nan tìm tung tích tư vấn viên

Gian nan tìm tung tích tư vấn viên

Xem chi tiết

22/04/2022 14:48:59

Nhổ răng và hồ sơ bồi thường bảo hiểm!

Nhổ răng và hồ sơ bồi thường bảo hiểm!

Xem chi tiết

21/04/2022 12:12:30

Công ty bảo hiểm sẽ từ chối bảo hiểm pin xe điện trong trường hợp nào?

Công ty bảo hiểm sẽ từ chối bảo hiểm pin xe điện trong trường hợp nào?

Xem chi tiết

20/04/2022 17:19:13

Tranh cãi bảo hiểm siết vi phạm tốc độ

Tranh cãi bảo hiểm siết vi phạm tốc độ

Xem chi tiết

31/03/2022 14:16:49

KHÓA ĐÀO TẠO: TƯ VẤN ĐỘC LẬP & HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM

KHÓA ĐÀO TẠO: TƯ VẤN ĐỘC LẬP & HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM

Xem chi tiết

31/03/2022 10:49:03

Bình thường mới Những thay đổi trong hành vi trong thời kỳ đại dịch đã làm thay đổi toàn cảnh rủi ro không gian mạng

Bình thường mới Những thay đổi trong hành vi trong thời kỳ đại dịch đã làm thay đổi toàn cảnh rủi ro không gian mạng

Xem chi tiết

15/03/2022 14:09:50

Vics-corp đồng hành cùng các Hội viên của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (VATA) thực hiện thỏa thuận với các doanh nghiệp bảo hiểm kéo dài thời hạn bảo hiểm TNDS bắt buộc theo quy định mới tại Thông tư 14/2022/TT-BTC.

Vics-corp đồng hành cùng các Hội viên của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (VATA) thực hiện thỏa thuận với các doanh nghiệp bảo hiểm kéo dài thời hạn bảo hiểm TNDS bắt buộc theo quy định mới tại Thông tư 14/2022/TT-BTC.

Xem chi tiết