Thông tư "Không số" dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP

Thông tư "Không số" dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP có rất nhiều điểm mới trong thông tư này như sau:
1) 6. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 sau khoản 2 Điều 22 như sau:
“3. Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài chi khen thưởng đại lý và chi hỗ trợ đại lý không vượt quá 50% hoa hồng bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm đã khai thác trong năm tài chính trừ nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe, chi khen thưởng đại lý và chi hỗ trợ đại lý không vượt quá 100% hoa hồng bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm sức khỏe đã khai thác trong năm tài chính”.
2) 9. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 sau khoản 3 Điều 32 như sau:
“2. Báo cáo nghiệp vụ: doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm thực hiện lập và gửi cho Bộ Tài chính các báo cáo nghiệp vụ theo tháng, quý và năm và kèm theo bản mềm cụ thể như sau:”.
10. Bổ sung điểm e và điểm g sau điểm đ khoản 2 Điều 32 như sau:
“e. Đối với tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm:
- Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm quý, năm: Mẫu số 1-PTBH;
- Báo cáo danh sách cá nhân thuộc tổ chức thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm năm: Mẫu số 2 – PTBH;
- Báo cáo tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới quý, năm: Mẫu số 3 – PTBH.
g. Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm sử dụng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm:
- Báo cáo tình hình sử dụng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm quý, năm: Mẫu số 4 – PTBH”.
 
Còn một số vấn đề khác mời bạn đọc tự nghiên cứu.... Nhấn mạnh đây là dự thảo thôi nhé, chưa được ban hành vì vậy về sau có ban hành ra cái khác xin đừng mắng em nha..... 
Bài viết liên quan
Cô Vy quay lại, thị trường bảo hiểm có trở nên sôi động trở lại?

Cô Vy quay lại, thị trường bảo hiểm có trở nên sôi động trở lại?

Vào thời điểm đầu năm dương lịch và cận Tết âm lịch này, là Thời điểm vàng để bắt đầu một năm kinh doanh mới, các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai các sự kiện hội nghị tổng kết kinh doanh và phát động kinh doanh cho năm...

"Ăn cơm cá kho ngủ lo ngay ngáy - Ăn cơm với cáy nằm ngáy O - o"!

Gần đây tôi có gặp 1 số chuyện thiết nghĩ nên chia sẻ để mọi người cùng trao đổi về đạo đức khi hành nghề "Bao ..... hiểm":   1. Chắc các bạn bán bảo hiểm Xe cơ giới đều biết đến chuyên mục "Lái grap" nhưng hoá "Nông dân"...

Học viên sau khoá học

Học viên sau khoá học "Hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm" ngày 15-16/05 đã tư vấn cho Khách hàng gửi thư khiếu nại đến Manulife

Tôi nhấn mạnh đây là thư từ Khách hàng gửi, tôi đăng lên để các thành viên giúp Khách hàng có thêm ý kiến bảo vệ quyền lợi chính đáng!   Kính gửi: Lãnh đạo Công Ty TNHH Manulife Việt Nam   Tôi: ..................   Nhận...

Quân tử phòng thân - tiểu nhân phòng bị gậy!!!

Quân tử phòng thân - tiểu nhân phòng bị gậy!!!

Đăng tải một cuộc trao đổi giữa tôi và một bạn Đại lý về việc: "Sau 24 ngày tham gia bảo hiểm thì Khách hàng lăn đùng ra ốm, khi ốm thì lại khai với bác sỹ bao nhiêu là bệnh, trong khi đó khi mua bảo hiểm lại trả lời Đại lý là...

Hợp đồng Quản lý đại lý - Cân nhắc kỹ khi đặt bút ký!

Hợp đồng Quản lý đại lý - Cân nhắc kỹ khi đặt bút ký!

Tôi đang nhận Hỗ trợ giải quyết tranh chấp cho một DM bị thu hồi lại tiền hỗ trợ theo Hợp đồng Quản lý đại lý. Sau khi nghiên cứu tài liệu thấy Hợp đồng được gài nhiều điểm bất lợi quá, nào là "được thu hồi toàn bộ lại...

“Kỹ năng bán hàng trong Bảo hiểm”

“Kỹ năng bán hàng trong Bảo hiểm”

Tôi không phải dân Sale, vì vậy khi viết về việc chia sẻ kỹ năng bán hàng chắc chắn ăn gạch đá nhiều lắm, nhưng đây là một số bài học của Tôi khi lân la đọc từ các hội nhóm, các bài viết của “Em đi Hai Ti”, “Cót” hay của...

Dự thảo sản phẩm

Dự thảo sản phẩm "Bảo hiểm bị đánh ghen"

Đối tượng: Bên thứ hai(thành phần cắm sừng) và Bên thứ ba(thành phần làm sừng) Phạm vi: Chúng tôi đồng ý bảo hiểm cho các tổn thất gây ra bởi Bên thứ nhất (do oánh) và các bạn bè, người thân hoặc do Bên thứ nhất thuê để thực...