Tin tức

01/10/2021 16:54:06

Ý TƯỞNG VỀ DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG HỖ TRỢ

Ý TƯỞNG VỀ DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG HỖ TRỢ

Xem chi tiết

01/10/2021 16:48:37

[TUYỂN DỤNG] Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Bảo hiểm Việt Nam tuyển dụng

[TUYỂN DỤNG] Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Bảo hiểm Việt Nam tuyển dụng

Xem chi tiết

28/09/2021 14:11:38

Báo cáo giải trình của Chính phủ gửi Quốc Hội về vấn đề: "Một người được làm Đại lý cho nhiều Công ty bảo hiểm"

Báo cáo giải trình của Chính phủ gửi Quốc Hội về vấn đề: "Một người được làm Đại lý cho nhiều Công ty bảo hiểm"

Xem chi tiết

02/09/2021 11:20:46

Chương trình trao đổi: TRANH CHẤP VỀ ĐỊNH NGHĨA “BỆNH VIỆN” TRONG QUY TẮC BẢO HIỂM

Chương trình trao đổi: TRANH CHẤP VỀ ĐỊNH NGHĨA “BỆNH VIỆN” TRONG QUY TẮC BẢO HIỂM

Xem chi tiết

19/09/2021 14:39:45

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA "CỘNG ĐỒNG HỖ TRỢ"

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA "CỘNG ĐỒNG HỖ TRỢ"

Xem chi tiết

19/09/2021 14:36:40

RA MẮT DỰ ÁN "CỘNG ĐỒNG HỖ TRỢ"

RA MẮT DỰ ÁN "CỘNG ĐỒNG HỖ TRỢ"

Xem chi tiết

19/09/2021 14:29:03

"Bảo hiểm Showbiz” - bảo vệ các nghệ sĩ trước sóng gió Xì – căng - đan

"Bảo hiểm Showbiz” - bảo vệ các nghệ sĩ trước sóng gió Xì – căng - đan

Xem chi tiết

19/09/2021 14:24:26

Ý kiến của Chủ tịch Quốc hội về Dự thảo luật kinh doanh bảo hiểm

Ý kiến của Chủ tịch Quốc hội về Dự thảo luật kinh doanh bảo hiểm

Xem chi tiết

19/09/2021 14:15:06

Gian nan trên con đường đòi bảo hiểm với yêu cầu "Xác nhận của Cơ quan công an, chính quyền địa phương"

Gian nan trên con đường đòi bảo hiểm với yêu cầu "Xác nhận của Cơ quan công an, chính quyền địa phương"

Xem chi tiết

30/07/2021 16:22:24

Workshop: “Bóc phốt” bảo hiểm trên mạng xã hội – Nên hay không? 

Workshop: “Bóc phốt” bảo hiểm trên mạng xã hội – Nên hay không? 

Xem chi tiết

12/07/2021 10:32:34

Phương án triển khai Hội nghề nghiệp “Phụ trợ bảo hiểm - Đại lý bảo hiểm”!

Phương án triển khai Hội nghề nghiệp “Phụ trợ bảo hiểm - Đại lý bảo hiểm”!

Xem chi tiết

13/06/2021 14:29:46

Lần đầu tiên "chạm trán" BSH tài Tòa án

Lần đầu tiên "chạm trán" BSH tài Tòa án

Xem chi tiết