Tin tức

31/03/2022 10:49:03

Bình thường mới Những thay đổi trong hành vi trong thời kỳ đại dịch đã làm thay đổi toàn cảnh rủi ro không gian mạng

Bình thường mới Những thay đổi trong hành vi trong thời kỳ đại dịch đã làm thay đổi toàn cảnh rủi ro không gian mạng

Xem chi tiết

15/03/2022 14:09:50

Vics-corp đồng hành cùng các Hội viên của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (VATA) thực hiện thỏa thuận với các doanh nghiệp bảo hiểm kéo dài thời hạn bảo hiểm TNDS bắt buộc theo quy định mới tại Thông tư 14/2022/TT-BTC.

Vics-corp đồng hành cùng các Hội viên của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (VATA) thực hiện thỏa thuận với các doanh nghiệp bảo hiểm kéo dài thời hạn bảo hiểm TNDS bắt buộc theo quy định mới tại Thông tư 14/2022/TT-BTC.

Xem chi tiết

23/11/2021 11:07:15

[THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG] Vị trí: Cộng tác viên Hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm

[THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG] Vị trí: Cộng tác viên Hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm

Xem chi tiết

04/11/2021 09:41:22

Khóa Đào tạo Tư vấn độc lập và Thực hành nghề tư vấn bảo hiểm Tháng 11/2021

Khóa Đào tạo Tư vấn độc lập và Thực hành nghề tư vấn bảo hiểm Tháng 11/2021

Xem chi tiết

15/10/2021 17:45:24

ĐỊNH TỘI ĐÚNG VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH BẢO HIỂM

ĐỊNH TỘI ĐÚNG VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH BẢO HIỂM

Xem chi tiết

01/10/2021 16:54:06

Ý TƯỞNG VỀ DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG HỖ TRỢ

Ý TƯỞNG VỀ DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG HỖ TRỢ

Xem chi tiết

01/10/2021 16:48:37

[TUYỂN DỤNG] Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Bảo hiểm Việt Nam tuyển dụng

[TUYỂN DỤNG] Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Bảo hiểm Việt Nam tuyển dụng

Xem chi tiết

28/09/2021 14:11:38

Báo cáo giải trình của Chính phủ gửi Quốc Hội về vấn đề: "Một người được làm Đại lý cho nhiều Công ty bảo hiểm"

Báo cáo giải trình của Chính phủ gửi Quốc Hội về vấn đề: "Một người được làm Đại lý cho nhiều Công ty bảo hiểm"

Xem chi tiết

02/09/2021 11:20:46

Chương trình trao đổi: TRANH CHẤP VỀ ĐỊNH NGHĨA “BỆNH VIỆN” TRONG QUY TẮC BẢO HIỂM

Chương trình trao đổi: TRANH CHẤP VỀ ĐỊNH NGHĨA “BỆNH VIỆN” TRONG QUY TẮC BẢO HIỂM

Xem chi tiết

19/09/2021 14:39:45

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA "CỘNG ĐỒNG HỖ TRỢ"

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA "CỘNG ĐỒNG HỖ TRỢ"

Xem chi tiết

19/09/2021 14:36:40

RA MẮT DỰ ÁN "CỘNG ĐỒNG HỖ TRỢ"

RA MẮT DỰ ÁN "CỘNG ĐỒNG HỖ TRỢ"

Xem chi tiết

19/09/2021 14:29:03

"Bảo hiểm Showbiz” - bảo vệ các nghệ sĩ trước sóng gió Xì – căng - đan

"Bảo hiểm Showbiz” - bảo vệ các nghệ sĩ trước sóng gió Xì – căng - đan

Xem chi tiết