Tin tức

08/04/2020 15:09:15

Xử phạt doanh nghiệp bảo hiểm như thế nào khi đưa sản phẩm Bảo hiểm Covid -19 chưa được cấp phép vào kinh doanh?

Xử phạt doanh nghiệp bảo hiểm như thế nào khi đưa sản phẩm Bảo hiểm Covid -19 chưa được cấp phép vào kinh doanh?

Xem chi tiết

01/04/2020 09:28:00

Từ ngữ khó hiểu, nhiều nghĩa, dễ gây nhầm lẫn trong Bảo hiểm và cách thức giải quyết

Từ ngữ khó hiểu, nhiều nghĩa, dễ gây nhầm lẫn trong Bảo hiểm và cách thức giải quyết

Xem chi tiết

01/04/2020 09:07:36

Thay đổi các quy định liên quan đến xe tải dưới 1,5 tấn và xe Bán tải

Thay đổi các quy định liên quan đến xe tải dưới 1,5 tấn và xe Bán tải

Xem chi tiết

08/01/2020 15:15:38

Tổng kết năm 2019

Tổng kết năm 2019

Xem chi tiết

18/11/2019 10:12:41

Tuyển dụng trưởng ban tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Tuyển dụng trưởng ban tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Xem chi tiết

18/11/2019 10:01:47

Tuyển dụng chuyên viên tư vấn dịch vụ bảo hiểm nhân thọ

Tuyển dụng chuyên viên tư vấn dịch vụ bảo hiểm nhân thọ

Xem chi tiết

08/08/2019 08:55:27

[Kỳ 3- Kỳ cuối] Trình tự, thủ tục nhắm tiến hành thành lập hội vệ phụ trợ bảo hiểm

[Kỳ 3- Kỳ cuối] Trình tự, thủ tục nhắm tiến hành thành lập hội vệ phụ trợ bảo hiểm

Xem chi tiết

27/07/2019 09:10:35

[KỲ 2] Mô hình tổ chức xã hội - nghề nghiệp nào phù hợp trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ phụ trợ bảo hiểm: "Hội hay hiệp hội"?

[KỲ 2] Mô hình tổ chức xã hội - nghề nghiệp nào phù hợp trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ phụ trợ bảo hiểm: "Hội hay hiệp hội"?

Xem chi tiết

27/07/2019 08:57:42

Góc cảnh báo

Góc cảnh báo

Xem chi tiết

16/07/2019 15:48:06

[Kỳ 1] - Mở cửu thị trường dịch vụ phụ trợ bảo hiểm cần thiết phải có một tổ chức xã hội nghề nghiệp

[Kỳ 1] - Mở cửu thị trường dịch vụ phụ trợ bảo hiểm cần thiết phải có một tổ chức xã hội nghề nghiệp

Xem chi tiết

05/07/2019 15:00:00

Tuyển dụng nhân sự đợt 3 năm 2019

Tuyển dụng nhân sự đợt 3 năm 2019

Xem chi tiết