Tổng quan về công ty

Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Bảo hiểm Việt Nam (VICS – CORP) được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu tiên vào ngày 26/12/2018.

Với các thành viên là Pháp chế Doanh nghiệp Bảo hiểm, Giám định bồi thường Doanh nghiệp Bảo hiểm, Luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng – Bảo Hiểm, Giám định viên tại các Công ty Giám định,..vv

VICS -CORP kinh doanh chủ yếu trong các lĩnh vực: Tư vấn về bảo hiểm; Dịch vụ giải quyết bồi thường Bảo hiểm; Tranh tụng Bảo hiểm; Đào tạo về Bảo hiểm…

 

Quá trình hình thành

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu tiên

 

Lĩnh vực kinh doanh

Tư vấn về bảo hiểm

Dịch vụ giải quyết bồi thường Bảo hiểm

Tranh tụng Bảo hiểm

Đào tạo Bảo hiểm

Dịch vụ hỗ trợ khác

Bài viết liên quan
Tầm nhìn - sứ mệnh

Tầm nhìn - sứ mệnh

Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Bảo hiểm Việt Nam (VICS – CORP) được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu tiên vào ngày 26/12/2018.