Tư vấn bảo hiểm

Kỳ 2: Con đường để thành tư vấn viên bảo hiểm (Không áp dụng với người có bằng chính quy đại học chuyên nghành bảo hiểm)

Kỳ 2: Con đường để thành tư vấn viên bảo hiểm (Không áp dụng với người có bằng chính quy đại học chuyên nghành bảo hiểm)

Điều kiện: Theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm tại điều 93b (Luật Kinh doanh bảo hiểm 2019) thì phải có bằng đại học và có Chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do Trung tâm đào tạo bảo hiểm -BTC (IRT)cấp. Chọn loại hình chứng...

Khó khăn khi khởi kiện công ty bảo hiểm: “Vì không có giấy phép kinh doanh”

Khó khăn khi khởi kiện công ty bảo hiểm: “Vì không có giấy phép kinh doanh”

Công tác khởi kiện doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó, phải kể đến khó khăn đầu tiên khi khởi kiện DNBH đó là người khởi kiện “không có giấy phép kinh doanh” của các DNBH dẫn đến Toà án trả lại...

“Bảo hiểm” và “Họ, hụi, biêu, phường” ???

“Bảo hiểm” và “Họ, hụi, biêu, phường” ???

Tôi đọc tài liệu giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển của Bảo hiểm trên thế giới như sau: “Bảo hiểm đóng vai trò là một phương thức lập quỹ tiền tệ (quỹ bảo hiểm) để bù đắp những thiệt hại do rủi ro (thiên tai,...

Bảo hiểm và sự “thuỷ chung”!

Bảo hiểm và sự “thuỷ chung”!

Khi tiến hành chinh phục một cô gái đẹp, tôi chắc chắn phẩm chất đạo đức “thuỷ chung” luôn luôn được đặt lên hàng đầu để cô gái quyết định có bị cưa đổ hay không. Lời nói “thuỷ chung” thì rất dễ nhưng hành động...

Con đường để thành tư vấn viên bảo hiểm

Con đường để thành tư vấn viên bảo hiểm

ĐIỀU KIỆN: Theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm tại điều 93b (Luật KDBH 2019), để trở thành Tư vấn viên bảo hiểm phải có bằng đại học và có Chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm...

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM (SỬA ĐỔI)

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM (SỬA ĐỔI)

Về Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Vics-corp có một số ý kiến đóng góp như sau:  Ý kiến 1. “Điều 4: Giải thích từ ngữ”: Nhận xét: Quy định tại điểm 26. Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm là hoạt động cung cấp cho...

Nghĩa vụ cung cấp thông tin của Bên mua bảo hiểm

Nghĩa vụ cung cấp thông tin của Bên mua bảo hiểm

Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định: Điều 19. Trách nhiệm cung cấp thông tin 1. Khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, giải thích các...

Giải quyết tranh chấp thông qua

Giải quyết tranh chấp thông qua

Dự thảo luật 202X quy định như sau: "Điều 70. Trọng tài bảo hiểm 1. Trọng tài bảo hiểm là phương thức giải quyết tranh chấp theo vụ việc trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm do các bên thoả thuận theo nguyên tắc công khai, độc lập,...

Bảo hiểm trùng xảy ra khi một tài sản được 02 DNBH cùng cấp đơn bảo hiểm với cùng một điều kiện điều khoản. Trường hợp này có thể diễn ra khi Khách hàng nhầm lẫn hoặc 1 đối tượng bảo hiểm chuyển quyền sở hữu giữa chủ...

Giải quyết tranh chấp trong Kinh doanh bảo hiểm

Giải quyết tranh chấp trong Kinh doanh bảo hiểm

Tranh chấp là điều không ai mong muốn, tuy nhiên nó vẫn xảy ra trong các mối quan hệ xã hội, trong các hoạt động kinh doanh và Bảo hiểm cũng không nằm ngoài quy luật này. Với đặc thù kinh doanh rủi ro, mang yếu tố nhân đạo, nhân văn nên...

Hỗ trợ thủ tục chấm dứt hợp đồng đại lý bảo hiểm (Cắt code đại lý)

Hỗ trợ thủ tục chấm dứt hợp đồng đại lý bảo hiểm (Cắt code đại lý)

Ưu đãi cuối năm- tri ân hội viên là đại lý Bảo hiểm: “Hỗ trợ thủ tục chấm dứt hợp đồng đại lý bảo hiểm" (Cắt code đại lý)Từ 01/12 - 31/12- Tư vấn thủ tục, hỗ trợ chấm dứt hợp đồng đại lý (cắt code đại lý) MIỄN...

Thế mạnh dịch vụ khiếu nại, khởi kiện đòi quyền lợi bảo hiểm tại VICS - CORP

Thế mạnh dịch vụ khiếu nại, khởi kiện đòi quyền lợi bảo hiểm tại VICS - CORP

Hầu hết người dân Việt Nam đều đang tham gia một loại bảo hiểm bắt buộc hoặc tự nguyện nào đó. Vì thế nên ngành bảo hiểm đang có số lượng người tham gia rất lớn. Đi kèm với đó là nhu cầu được tư vấn bảo hiểm khi gặp...