Vai trò của dịch vụ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hải

Bảo hiểm hàng hải là loại bảo hiểm được phát triển sớm nhất, có nguồn gốc từ các khoản vay hàng hải của Hy Lạp và La Mã. Bảo hiểm hàng hải là công cụ phòng ngừa rủi ro lâu đời nhất mà tổ tiên chúng ta sử dụng để giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận chuyển trên biển. Ngày nay, bảo hiểm hàng hải càng phát huy tác dụng khi mà phần lớn hàng hóa trên thế giới đều vận chuyển thông qua con đường biển. Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, người mua bảo hiểm nên sử dụng dịch vụ yêu cầu bồi thường bảo hiểm (dịch vụ phụ trợ bảo hiểm) hàng hải để có thể bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

 

 

1. Khi nào được yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hải?

1.1. Những loại rủi ro chính trong bảo hiểm hàng hải

Về cơ bản thì mọi rủi ro có thể xảy ra khi vận chuyển người, hàng hóa trên biển đều được bảo hiểm. Tuy nhiên, không phải vì thế mà mọi rủi ro, tai nạn xảy ra trên biển đều có thể giúp người mua bảo hiểm nhận được tiền bồi thường. Có nhiều trường hợp mà người mua bảo hiểm sẽ bị từ chối bồi thường nếu rủi ro xảy ra không nằm trong phạm vi bảo hiểm. Thông thường, các rủi ro xảy ra trong bảo hiểm hàng hải thường bao gồm:

Xét về mặt bảo hiểm:

 • Rủi ro thông thường được bảo hiểm: Hầu hết các rủi ro này khi xảy ra thì người mua bảo hiểm hiển nhiên sẽ nhận được tiền bồi thường. Chúng là các rủi ro xảy ra do điều kiện bảo hiểm gốc là điều kiện bảo hiểm A, B, hoặc C. Những loại rủi ro này có tình bất ngờ, không thể lường trước được như thiên tai.
 • Rủi ro bảo hiểm riêng: Đó là những rủi ro mà nếu muốn được bảo hiểm, người mua bảo hiểm phải thỏa thuận riêng với Công ty Bảo hiểm.
 • Rủi ro không được bảo hiểm: Một số rủi ro chắc chắn xảy ra, đương nhiên xảy ra hay những rủi ro do lỗi cố ý của người mua bảo hiểm, rủi ro mang tính thảm họa không thể lường trước được,... sẽ không nằm trong phạm vi được bảo hiểm.

Xét về nguồn gốc sinh ra thì các loại rủi ro chính bao gồm:

 • Tai họa từ biển: Loại trừ các rủi ro về tai nạn xảy ra đối với con tàu khi ở ngoài biển như mắc cạn, tàu bị lật úp, mất tích, cháy nổ, đâm va nhau, va phải đá ngầm, đâm phải những vật thể khác, thiên tai,... được xem là tai họa của biển
 • Thiên tai: Các hiện tượng từ tự nhiên mà con người không thể chi phối như bão, núi lửa, sét, gió lốc,...
 • Rủi ro vì các hiện tượng xã hội, chính trị gây ra: Gồm rủi ro do chiến tranh, bạo động, nội chiến, các hành động thù địch, khủng bố, đình công,... là những rủi ro trong bảo hiểm hàng hải.
 • Tai nạn bất ngờ: Các tai họa ngẫu nhiên, mang tính bất ngờ và không nằm trong những trường hợp rủi ro vì tại họa của biển. Chúng có thể bao gồm: rủi ro trong quá trình xếp dỡ hàng hóa, lưu kho, lưu bãi,...
 • Các thiệt hại do lỗi trực tiếp hoặc gián tiếp vì chậm trễ, những rủi ro vì bản chất hay tính chất đặc biệt mà đối tượng bảo hiểm có.

1.2. Khi nào được yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hải

Người mua bảo hiểm có thể yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hải khi xảy ra những rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm trong bảo hiểm hàng hải.

Những rủi ro được bảo hiểm trong bảo hiểm thân tàu gồm:

Những tổn thất toàn bộ hoặc bộ phận của thân tàu gây ra bởi các rủi ro sau đây:

 • Mắc cạn, đắm, đâm va vào đá, công trình đê, đập, kè, cầu, phà, đà, cầu cảng, vật thể ngầm hoặc nổi, trôi hoặc cố định,.
 • Trường hợp đâm, va với tàu, thuyền, máy bay hoặc phương tiện vận chuyển trên bờ hoặc dưới nước.
 • Trường hợp vứt bỏ tài sản khỏi tàu trong điều kiện cần thiết và hợp lý.
 • Mất tích.
 • Rủi ro cháy nổ ngay trên tàu hay cháy nổ ở nơi khác nhưng gây tổn thất cho tàu.
 • Động đất, bão tố, sụt lở, sóng thần, gió lốc, núi lửa phun, mưa đá, sét đánh.
 • Gãy trục cơ, nổ nồi hơi, hư hỏng các bộ phận của máy móc, thân tàu do khuyết tật ngầm gây ra với điều kiện là kiểm tra, giám định bình thường không thể phát hiện được.
 • Tai nạn, sự cố xảy ra do sơ suất của sĩ quan, thủy thủ, hoa tiêu, thuyền trưởng, hoặc người sửa chữa với điều kiện người sửa chữa không phải là Người được bảo hiểm.
 • Tai nạn, rủi ro xảy ra trong lúc di chuyển hàng hóa, xếp dỡ, nguyên nhiên vật liệu hoặc khi tàu đang lên đà, neo đậu, sửa chữa ở xưởng.
 • Chi phí đóng góp tổn thất chung hoặc chi phí cứu hộ.

Những rủi ro được bảo hiểm trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu gồm:

Các chi phí thực tế phát sinh từ hoạt động của tàu được bảo hiểm mà chủ tàu phải chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của Tòa án bao gồm:

 • Chi phí cần thiết và hợp lý trong việc hạn chế và ngăn ngừa tổn thất, trợ giúp cứu nạn.
 • Chi phí cho thắp sáng, đánh dấu, phá hủy hay trục vớt hoặc di chuyển xác tàu bị đắm.
 • Chi phí để tẩy rửa ô nhiễm dầu, chi phí tiền phạt của chính quyền địa phương và các khiếu nại về hậu quả do ô nhiễm dầu gây ra.
 • Chi phí cho việc tố tụng, tranh chấp, khiếu nại về trách nhiệm dân sự của chủ tàu.

Các chi phí phát sinh từ tai nạn đâm va giữa tàu được bảo hiểm với tàu khác. Chủ tàu được bảo hiểm có trách nhiệm phải bồi thường nhưng không vượt quá giới hạn trách nhiệm đã được ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

Các chi phí mà chủ tàu phải chịu trách nhiệm bồi thường  đối với thuyền viên trên tàu được bảo hiểm như: Lương, các khoản phụ cấp lương hoặc trợ cấp của thủy thủ đoàn theo luật trong trường hợp tàu được bảo hiểm bị tổn thất toàn bộ.

 • Phần trách nhiệm mà chủ tàu phải thực hiện theo luật pháp do tàu được bảo hiểm gây ra làm:
 • Bị thương hoặc thiệt hại tài sản của người thứ ba khác.
 • Thiệt hại đê, đập, kẻ, cống, cầu, cảng, bà mảng, giàng đáy, công trình trên bờ hoặc dưới nước, cố định hoặc di động.

Yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hải xảy ra khi có tổn thất xảy ra đối với những trường hợp những rủi ro được bảo hiểm nêu trên đây.

2. Sử dụng dịch vụ yêu cầu bồi thường bảo hiểm (dịch vụ phụ trợ bảo hiểm) hàng hải có sự khác biệt gì?

2.1. Nếu bạn tự tiến hành yêu cầu bồi thường

Khi các bạn tự tiến hành yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hải, những khó khăn mà các bạn có thể phải đối mặt là:

Mất thời gian hoàn thiện hồ sơ yêu cầu bồi thường:

Để có thể tiến hành yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hải  thì các bạn cần phải có đầy đủ hồ sơ phù hợp. Hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hải bao gồm thông báo ghi tai nạn và yêu cầu bồi thường, các giấy tờ, tài liệu cần thiết khác do bên Bảo hiểm và theo quy định của pháp luật. Thực tế thì việc hoàn thiện các giấy tờ này rất phức tạp và tốn nhiều thời gian. Có nhiều tài liệu, chứng từ mà người mua bảo hiểm phải làm việc với bên thứ 3 hoặc cơ quan chức năng mới có được. Không ít người vì không chuẩn bị kịp hồ sơ, tài liệu mà quá hạn yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hải dẫn đến bị thiệt thòi về quyền lợi.

Không biết cách trình bày tổn thất dẫn đến bồi thường không thỏa đáng:

Để được Công ty Bảo hiểm bồi thường mức tương ứng với thiệt hại thì người mua bảo hiểm phải biết cách trình bày tổn thất. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết làm sao để xác định chính xác tổn thất và trình bày thiệt hại sao cho rõ ràng và chính xác nhất. Ngoài ra thì mua bảo hiểm có thể gặp khó khăn nếu như quá trình giám định tổn thất không rõ ràng hoặc không giám định được chính xác mức độ tổn thất. Do đó, không ít người mua bảo hiểm phải chịu mức bồi thường không thỏa đáng do yêu cầu khiếu nại ghi mức bồi thường không phù hợp.

Bị rối, phân tâm khi vừa khắc phục hậu quả tai nạn và hoàn thành thủ tục yêu cầu bồi thường: 

Trong quá trình yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hải, nhiều Khách hàng bị phân tâm, rối trí khi phải thực hiện cùng lúc quá nhiều công việc. Các bạn sẽ phải vừa lo khắc phục hậu quả tai nạn như sửa chữa tàu, bồi thường cho bên thứ 3,...vừa phải hoàn thành các thủ tục pháp lý để đòi bồi thường bảo hiểm hàng hải. Hệ quả là nhiều người không thể giải quyết công việc một cách chính xác và kịp thời dẫn tới quá thời hạn yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hải mà bên Bảo hiểm quy định.

Cần kiến thức tổng hợp nhiều ngành để tự giải quyết những khó khăn khi yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hải:

Để có thể  yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hải thành công, các bạn cần có kiến thực tổng hợp và chính xác của ngành hàng hải, lĩnh vực Bảo hiểm hàng hải. Các bạn cần có hiểu biết về nghiệp vụ bảo hiểm, các trình tự thủ tục khi tiến hành yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hải, hiểu rõ phương thức ghi nhận hiện trường, ghi nhận tổn thất,... Nếu không phải là người hiểu biết pháp luật, các bạn sẽ gặp phải khó khăn trong khi yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hải vì những yếu tố trên ngay cả luật sư cũng cần cẩn trọng, chuẩn bị kỹ lưỡng.

2.2. Khi bạn sử dụng dịch vụ

 

 

Sử dụng dịch vụ yêu cầu bồi thường bảo hiểm (dịch vụ phụ trợ bảo hiểm) hàng hải chính là cách hiệu quả nhất mà các bạn có thể có để giúp cho quá trình yêu cầu bồi thường đạt kết quả tốt. Các Công ty tư vấn bảo hiểm cung cấp dịch vụ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hải sẽ mang lại cho bạn những lợi ích gồm:

Khả năng yêu cầu bồi thường thành công cao:

Các Công ty tư vấn bảo hiểm có đội ngũ nhân viên, chuyên gia giàu kinh nghiệm và am hiểu pháp luật về Bảo hiểm. Họ sẽ giúp Khách hàng nghiên cứu kỹ Hợp đồng bảo hiểm, hỗ trợ Khách hàng thực hiện yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hải đúng thủ tục và bên Bảo hiểm quy định. Đồng thời, Công tư tư vấn bảo hiểm cũng sẽ giúp các Khách hàng thực hiện những phương án có lợi nhất để quá trình yêu cầu bồi thường bảo hiểm diễn ra thành công. So với việc Khách hàng tự tiến hành yêu cầu bồi thường bảo hiểm thì việc nhờ sự trợ giúp của các Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.

Tiết kiệm thời gian, công sức:

Dịch vụ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hải sẽ hỗ trợ Khách hàng thực hiện một số công việc. Khách hàng có thể nhận được sự trợ giúp của các nhân viên, chuyên gia tư vấn trong việc chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu để hoàn thiện hồ sơ yêu cầu bồi thường. Dịch vụ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hải cũng có thể hỗ trợ Khách hàng thực bằng cách thay mặt Khách hàng thực hiện những thủ tục khi làm việc với bên Bảo hiểm. Do đó, Khách hàng sẽ không mất nhiều thời gian cho việc chuẩn bị hồ sơ và đi lại làm việc với Công ty Bảo hiểm.

Đạt được mức bồi thường tương ứng với thiệt hại:

Công ty tư vấn bảo hiểm sẽ tư vấn, hỗ trợ cho các Khách hàng cách ghi chính xác thiệt hại và mức bồi thường. Công ty tư vấn bảo hiểm cũng sẽ hỗ trợ cho Khách hàng trong trường hợp bên Bảo hiểm bồi thường không tương ứng với thiệt hại hoặc tìm cách giảm tiền bồi thường, chế tài. Các chuyên gia trong lĩnh vực này am hiểu Luật bảo hiểm, Luật hàng hải và các quy định pháp luật khác có liên quan. Do đó, họ sẽ biết cách làm thế nào để giúp Khách hàng của mình có thể đạt được mức bồi thường hợp lý nhất.

Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Bảo hiểm Việt Nam (VICS – CORP) với dịch vụ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hải mang đến cho Khách hàng những lợi ích tốt nhất thông qua sự hỗ trợ hoàn hảo từ:

Tổng đài tư vấn miễn phí cho Khách hàng 24/7:

VICS - CORP là Doanh nghiệp Tư vấn bảo hiểm đầu tiên tại Việt Nam triển khai dịch vụ tư vấn bảo hiểm miễn phí cho Khách hàng 24/7 thông qua Hotline: 

1900.9889.65/090.6060.784. Khách hàng khi có nhu cầu tư vấn về cách thực hiện yêu cầu bồi thường hàng hải có thể liên hệ với VICS - CORP theo số Hotline này để nhận sự tư vấn nhanh chóng và kịp thời nhất. Tổng đài tư vấn bảo hiểm của VICS - CORP hoàn toàn miễn phí, Khách hàng sẽ chỉ phải chi trả cước phí viễn thông. VICS - CORP tư vấn cho Khách hàng thông qua tổng đài này 24/7, kể cả ngày nghỉ và ngày lễ Tết. Do đó, khi xảy ra sự cố, Khách hàng có thể liên hệ ngay với VICS - CORP để được hướng dẫn những bước xử lý ban đầu. Điều này rất quan trọng vì nó sẽ quyết định tới quá trình yêu cầu bồi thường sau này của Khách hàng có thành công hay không.

 

 

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm:

VICS - CORP tập hợp được một đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm hàng hải. Có những luật sư đã có trên 15 năm kinh nghiệm hành nghề. Do đó, họ có thể giúp cho những Khách hàng của VICS - CORP có được sự chuẩn bị tốt nhất để thực hiện yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hải thành công. Các luật sư của VICS - CORP đều là những người am hiểu pháp luật sâu rộng trong lĩnh vực Luật Bảo hiểm nói chung và Luật hàng hải nói riêng. Sự am hiểu đó chính là cách để các luật sư hỗ trợ Khách hàng thực hiện tốt quyền và lợi ích của mình khi yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hải.

Đội ngũ nhân sự tại VICS - CORP còn có những người đã từng làm việc trong Công ty giám định tai nạn hàng hải. Do đó, các nhân sự này có thể hỗ trợ luật sư trong quá trình xác định mức độ thiệt hại, trách nhiệm bồi thường và phân tích nguy cơ. Nhờ vậy, các luật sư có thể dự trù những trường hợp có thể xảy ra khi yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hải từ đó có những phương án phù hợp. Khách hàng sẽ được bồi thường hợp lý, phù hợp với thiệt hại.

Các nhân sự từng làm việc tại Công ty Bảo hiểm sẽ giúp Khách hàng thực hiện đúng các thủ tục, yêu cầu mà Công ty Bảo hiểm đề ra trong quá trình thực hiện yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hải.

Sự kết hợp những ưu điểm của đội ngũ nhân sự đó giúp VICS - CORP mang lại sự hỗ trợ tốt nhất cho Khách hàng của mình.

3. Một số kinh nghiệm yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hải

Trong quá trình yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hải, bạn có thể sử dụng một số kinh nghiệm sau đây để giúp cho quá trình bồi thường của mình thành công hơn:

 • Thực hiện yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm hàng hải càng sớm càng tốt: Yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hải cần phải được thực hiện trước thời hạn quy định. Quá thời hạn này, yêu cầu bồi thường sẽ bị từ chối. Do đó, bạn nên sắp xếp để tiến hành thực hiện yêu cầu bồi thường càng sớm càng tốt. Nó cũng sẽ giúp bạn có thời gian giải quyết các rắc rối xảy ra với hồ sơ yêu cầu bồi thường.
 • Chụp hình hiện trường nơi xảy ra tai nạn, sự kiện bảo hiểm: Khi bạn gặp phải tai nạn, rủi ro, sự kiện bảo hiểm, hãy nhờ người ghi lại hiện trường đã xảy ra càng nhiều càng tốt bằng cách chụp hình lại. Đó là cách mà các bạn có thể sử dụng để chứng minh thiệt hại xảy ra. Khi sử dụng dịch vụ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hải, hãy cung cấp tất cả hình ảnh cho bên cung cấp dịch vụ để họ xem xét và lựa chọn những hình ảnh phù hợp trước khi bạn đưa chúng cho Công ty Bảo hiểm.
 • Nắm rõ chính sách bảo hiểm: Khách hàng cần nắm rõ được ai là người chịu trách nhiệm khi có sự cố xảy ra và phải thông báo đầu tiên cho ai. Bạn cũng cần nắm rõ chính sách bảo hiểm để biết được rằng việc khắc phục thiệt hại hàng hóa như thế nào mới là đúng và không bị bên Bảo hiểm phạt chế tài. Trong trường hợp không nắm rõ, hãy nhờ sự tư vấn của bên cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm.
 • Theo dõi quá trình yêu cầu bồi thường: Người được bảo hiểm cần theo dõi quá trình yêu cầu bồi thường sát sao. Nếu cần thiết, nên ghi lại mọi giấy tờ, tài liệu, biên bản, cuộc nói chuyện giữa bạn và bên mua bảo hiểm. Chúng có thể là những chứng cứ khi phải tiến hành khiếu nại bảo hiểm.

Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Bảo hiểm Việt Nam với dịch vụ yêu cầu bồi thường bảo hiểm (dịch vụ phụ trợ bảo hiểm) hàng hải cam kết mang lại cho Khách hàng sự tận tình, tận tâm và sự hỗ trợ tốt nhất khi Khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 

Thông tin dịch vụ
Vụ việc cụ thể
Bài viết chuyên sâu
Bài viết liên quan
Sự khác biệt của đội ngũ luật sư chuyên tranh tụng bảo hiểm hàng hải tại VICS - CORP

Sự khác biệt của đội ngũ luật sư chuyên tranh tụng bảo hiểm hàng hải tại VICS - CORP

Để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm của mình, trong nhiều trường hợp, người mua bảo hiểm hàng hải cần có sự trợ giúp của các chuyên gia mà luật sư là một trong số đó. Tuy nhiên,...

Tại sao phải chọn luật sư chuyên khởi kiện bảo hiểm hàng hải?

Tại sao phải chọn luật sư chuyên khởi kiện bảo hiểm hàng hải?

Trong quá trình hoạt động, bất cứ loại hình công việc nào cũng có thể xảy ra những rủi ro không mong muốn. Khi đó, bảo hiểm chính là một phương pháp “dự phòng” hiệu...

Dịch vụ tranh tụng bảo hiểm hàng hải

Dịch vụ tranh tụng bảo hiểm hàng hải

Để giảm thiểu rủi ro khi tham gia vào lĩnh vực hàng hải thì việc mua bảo hiểm hàng hải chính là cách hiệu quả nhất. Khi có rủi ro xảy ra, bảo hiểm sẽ giúp người mua khắc phục thiệt hại...

Dịch vụ tư vấn yêu cầu bồi thường bảo hiểm tàu sông/ tàu biển

Dịch vụ tư vấn yêu cầu bồi thường bảo hiểm tàu sông/ tàu biển

Quá trình di chuyển hoặc vận chuyển hàng hóa đường thủy luôn tồn tại nhiều rủi ro không thể lường trước. Với đặc trưng ngành thiên tai bất ngờ, tai nạn ở địa hình bất lợi, khó...

Dịch vụ yêu cầu bồi thường bảo hiểm tàu biển - Tổng hợp thông tin bạn cần

Dịch vụ yêu cầu bồi thường bảo hiểm tàu biển - Tổng hợp thông tin bạn cần

Lĩnh vực hàng hải là một ngành nghề chứa nhiều rủi ro do đặc trưng hoạt động. Đặc biệt, tàu biển là một trong những yếu tố cần được quan tâm nhất vì thường xuyên gặp phải những tác...

Những thông tin cần biết về dịch vụ khiếu nại bảo hiểm hàng hải

Những thông tin cần biết về dịch vụ khiếu nại bảo hiểm hàng hải

Hàng hải là một ngành có những đặc điểm đặc thù riêng biệt. Do công việc thường xuyên phải tiếp xúc với những thiên tai và rủi ro khó lường trước nên tham gia bảo hiểm...

Dịch vụ giải quyết tranh chấp Hợp đồng bảo hiểm hàng hải

Dịch vụ giải quyết tranh chấp Hợp đồng bảo hiểm hàng hải

Giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm hàng hải chính là một trong những loại hình tranh chấp phức tạp nhất trong các vụ việc bảo hiểm. Để có thể giành lợi thế về phía mình và...

Dịch vụ đòi quyền lợi bảo hiểm hàng xá

Dịch vụ đòi quyền lợi bảo hiểm hàng xá

Vận chuyển hàng hóa bằng tàu hiện đang là một trong những lĩnh vực kinh doanh phổ biến hiện nay. Phần lớn hàng hóa xuất nhập khẩu của nước ta được vận chuyển thông qua tàu biển. Điều đó dẫn tới việc bảo hiểm hàng xá trở...